Tôi Lên Chùa - thơ nhạc - huệ thu, Mộng Lan
 Vì Nàng Đấy Thôi - Hà Thượng Nhân, huệ thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 Tôi Về Đà Lạt - huệ thu, Nguyễn Văn Thơ
 Câu Thơ Muốn Viết - huệ thu
 Bài Ca Tiễn Người - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Buổi Sáng Soi Gương - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Thu Trên Quê Người - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt - huệ thu, Hà Thượng Nhân, Bùi Ngọc Tô
 Bút Nở Hoa - thập thủ liên ngâm - Ðan Quế, Cao Tiêu, huệ thu, Sài Môn Chủ Nhân
 Cuối Biển Mù Sương (Phần 2 Ðầu Non Mây Trắng) - huệ thu
 Mưa Trong Lục Bát - huệ thu
 Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Sài Môn Chủ Nhân
 Tứ Tuyệt Tết - huệ thu
 Bài Thơ Cuối Năm - huệ thu
 Băng Thơ Xướng Hoạ HTN & huệthu - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ - huệ thu
 Từ Vô Thường Tới Bất Tử - huệ thu
 Ðổi Giờ - huệ thu
 MEN THU I - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Hoa Trôi Bèo Giạt - huệ thu
huethu.net__________
Tác phẩm: 179
Trang: 212
Tác giả: 99


Biên Khảo Chùm Thơ Liên Hoàn Thất Ngôn Bát Cú Phú PhoTo- Hình Ảnh- Images Song Thất Lục Bát Tài Liệu Hay Tài Liệu Hay - Có Ích Cho Sức Khỏe Tác Giả Và Tác Phẩm Tùy Bút - Tạp Bút Tập Thơ Thể Loại Khác Thơ 4 chữ Thơ 5 chữ Thơ 6 chữ Thơ 7 chữ Thơ Bảy Chữ Tám Câu (Thất Ngôn Bát Cú) Thơ Chuyển Thể Thơ Dịch Thơ Lục Bát Thơ Mới Thơ Mới - Thơ Tự Do Thơ Tứ Tuyệt Thơ Xướng Họa Thơ Đường Tiểu Luận Trường Thiên Song Thất Lục Bát Văn hóa Ẩm Thực You Tube - Thơ Ngâm - Thơ Nhạc


Xin giới thiệu đến bạn đọc
Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm
Thể loại: Trường Thiên Song Thất Lục Bát
Tác giả: Sài Môn Chủ Nhân

Trang thơ huệthu gồm thơ huệ thu , xướng họa cùng bằng hữu và những bài viết có liên hệ


Biên Khảo Chùm Thơ Liên Hoàn Thất Ngôn Bát Cú Phú PhoTo- Hình Ảnh- Images Song Thất Lục Bát Tài Liệu Hay Tài Liệu Hay - Có Ích Cho Sức Khỏe Tác Giả Và Tác Phẩm Tùy Bút - Tạp Bút Tập Thơ Thể Loại Khác Thơ 4 chữ Thơ 5 chữ Thơ 6 chữ Thơ 7 chữ Thơ Bảy Chữ Tám Câu (Thất Ngôn Bát Cú) Thơ Chuyển Thể Thơ Dịch Thơ Lục Bát Thơ Mới Thơ Mới - Thơ Tự Do Thơ Tứ Tuyệt Thơ Xướng Họa Thơ Đường Tiểu Luận Trường Thiên Song Thất Lục Bát Văn hóa Ẩm Thực You Tube - Thơ Ngâm - Thơ Nhạc

 Bài Ca Tiễn Người - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Tình Thu - năm bài liên hoàn - huệ thu
 Sương Chiều Thu Đọng - huệ thu
 Thu Trên Quê Người - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Khúc Ca Quy Ẩn & Đoàn Người Phiêu Bạt & Bạn Cũ Đây - Tường Linh, huệ thu, Hà Thượng Nhân
 Hành Tuổi Sáu Mươi - Tường Linh, Quốc Việt, Nguyễn Kinh Bắc, huệ thu, Hà Thượng Nhân
 Nhạt Phai ! - huệ thu
 Duyên Thơ & Nối Điêu Duyên Thơ - Thanh Hoàng, Lệ Khanh, huệ thu
 Ba Mươi Năm Về Thăm Tân Lạc - Trần Bích Tiên
 Hận Tình ...! - Sài Môn Lý Thu, Trần Thiện Hiếu
 Lạnh - huệ thu
 Thanh Tục - Tục Thanh - Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, Sài Môn Chủ Nhân
 Ngắm kỳ quan Sexy nhất thế giới - Không Biết Tên Tác Giả
 Bài Ca Tiễn Người - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Buổi Sáng Soi Gương - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Vì Nàng Đấy Thôi - Hà Thượng Nhân, huệ thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 Tôi Lên Chùa - thơ nhạc - huệ thu, Mộng Lan
 Câu Thơ Muốn Viết - huệ thu
 Tôi Về Đà Lạt - huệ thu, Nguyễn Văn Thơ
 Hình Ảnh Việt Nam Xưa - Mạnh Hải
 Cách Làm Cơm Rượu / Cách Làm Bánh flan / Bánh dày đậu xanh - Không Biết Tên Tác Giả
 Tiễn Anh Hà Thượng Nhân - huệ thu
 Hải Âu Một Thời - huệ thu
 Có Một Mùa Xuân / Lục Bát Khi Buồn - huệ thu
 Không Đề gửi Bố BNT - Nguyễn Bá Trạc, huệ thu, Bùi Ngọc Tô, Trần Vấn Lệ
 Ba Mươi Năm Về Thăm Tân Lạc - Trần Bích Tiên
 Mưa Rơi Trên Đồi Tân Lạc - Trần Bích Tiên
 Khúc Ca Quy Ẩn & Đoàn Người Phiêu Bạt & Bạn Cũ Đây - Tường Linh, huệ thu, Hà Thượng Nhân
 Cổ Lai Hy - Vui Tuổi Hạc - Nhiều Tác Giả, Hà Thượng Nhân, Ðông Anh
 Đùa Ông Nguyễn Bá Trạc - huệ thu


trang chính    100 tác phẩm mới    văn tuyển
 

Quý thi khách có thể gửi thơ hoặc ý kiến về địa chỉ:

Saimonchunhan@gmail.com


Nhóm Văn Tuyển nhận thiết kế web theo yêu cầu của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc về Email: vantuyen.net@gmail.com