Tôi Lên Chùa - thơ nhạc - huệ thu, Mộng Lan
 Bài Ca Tiễn Người - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Vì Nàng Đấy Thôi - Hà Thượng Nhân, huệ thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 Tôi Về Đà Lạt - huệ thu, Nguyễn Văn Thơ
 Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Sài Môn Chủ Nhân
 Câu Thơ Muốn Viết - huệ thu
 Thu Trên Quê Người - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Bút Nở Hoa - thập thủ liên ngâm - Ðan Quế, Cao Tiêu, huệ thu, Sài Môn Chủ Nhân
 Mưa Trong Lục Bát - huệ thu
 Bài Thơ Cuối Năm - huệ thu
 Buổi Sáng Soi Gương - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Những Phá Cách Tài Tình Trong Thơ - huệ thu
 Băng Thơ Xướng Hoạ HTN & huệthu - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt - huệ thu, Hà Thượng Nhân, Bùi Ngọc Tô
 Tứ Tuyệt Tết - huệ thu
 Từ Vô Thường Tới Bất Tử - huệ thu
 Cuối Biển Mù Sương (Phần 2 Ðầu Non Mây Trắng) - huệ thu
 Ðổi Giờ - huệ thu
 MEN THU I - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Hoa Trôi Bèo Giạt - huệ thu
huethu.net__________
Tác phẩm: 191
Trang: 224
Tác giả: 100


Biên Khảo Chùm Thơ Liên Hoàn Thất Ngôn Bát Cú Phú PhoTo- Hình Ảnh- Images Song Thất Lục Bát Tài Liệu Hay Tài Liệu Hay - Có Ích Cho Sức Khỏe Tác Giả Và Tác Phẩm Tùy Bút - Tạp Bút Tập Thơ Thể Loại Khác Thơ 4 chữ Thơ 5 chữ Thơ 6 chữ Thơ 7 chữ Thơ Bảy Chữ Tám Câu (Thất Ngôn Bát Cú) Thơ Chuyển Thể Thơ Dịch Thơ Lục Bát Thơ Mới Thơ Mới - Thơ Tự Do Thơ Tứ Tuyệt Thơ Xướng Họa Thơ Đường Tiểu Luận Trường Thiên Song Thất Lục Bát Văn hóa Ẩm Thực You Tube - Thơ Ngâm - Thơ Nhạc


Xin giới thiệu đến bạn đọc
Cảm Nhận Tháng Tư
Thể loại: Thơ Xướng Họa
Tác giả: huệ thu, Quốc Việt

Trang thơ huệthu gồm thơ huệ thu , xướng họa cùng bằng hữu và những bài viết có liên hệ


Biên Khảo Chùm Thơ Liên Hoàn Thất Ngôn Bát Cú Phú PhoTo- Hình Ảnh- Images Song Thất Lục Bát Tài Liệu Hay Tài Liệu Hay - Có Ích Cho Sức Khỏe Tác Giả Và Tác Phẩm Tùy Bút - Tạp Bút Tập Thơ Thể Loại Khác Thơ 4 chữ Thơ 5 chữ Thơ 6 chữ Thơ 7 chữ Thơ Bảy Chữ Tám Câu (Thất Ngôn Bát Cú) Thơ Chuyển Thể Thơ Dịch Thơ Lục Bát Thơ Mới Thơ Mới - Thơ Tự Do Thơ Tứ Tuyệt Thơ Xướng Họa Thơ Đường Tiểu Luận Trường Thiên Song Thất Lục Bát Văn hóa Ẩm Thực You Tube - Thơ Ngâm - Thơ Nhạc

 Bài Ca Tiễn Người - Hà Thượng Nhân, huệ thu
 Lòng Ðau - huệ thu
 Những bài thơ của tác giả T.T.Kh - T.T.Kh
 Tình Thu - năm bài liên hoàn - huệ thu
 Sương Chiều Thu Đọng - huệ thu
 Thu Trên Quê Người - huệ thu, Nguyễn Tất Vịnh
 Khúc Ca Quy Ẩn & Đoàn Người Phiêu Bạt & Bạn Cũ Đây - Tường Linh, huệ thu, Hà Thượng Nhân
 Hành Tuổi Sáu Mươi - Tường Linh, Quốc Việt, Nguyễn Kinh Bắc, huệ thu, Hà Thượng Nhân
 Nhạt Phai ! - huệ thu
 Duyên Thơ & Nối Điêu Duyên Thơ - Thanh Hoàng, Lệ Khanh, huệ thu
 Chùm Thơ Cuối Năm - Đông Hoà Nguyễn Chí Hiệp, Vệ Tuận, Trường Giang, Trần Đình Lộc, Từ Phong, Nguyễn Thị Bạch Tâm, Mặc Lan Đình, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái, huệ thu, Dương Huệ Anh, Cung Diễm, Đạt Nhân
 Chinh Phụ Ðoạn Trường Ngâm - Sài Môn Chủ Nhân
 Đọc Đèo Ba Dội của Bà Hồ Xuân Hương - huệ thu
 Những bài thơ của tác giả T.T.Kh - T.T.Kh
 Nhớ Mưa Tháng Sáu - huệ thu
 Thi ca có nhu cầu đổi mới không ? - huệ thu
 Trăm Mười Tám Bài Lục Bát Bát Bốn Câu - huệ thu
 Thêm Vài Nét Chấm Phá Trong Thơ - Xuân Đấu
 Vì Nàng Đấy Thôi - Hà Thượng Nhân, huệ thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 Tôi Lên Chùa - thơ nhạc - huệ thu, Mộng Lan
 Cách Làm Cơm Rượu / Cách Làm Bánh flan / Bánh dày đậu xanh - Không Biết Tên Tác Giả
 Ăn Trái Cây Đúng Cách - Dr Stephen Mak
 Tiễn Anh Hà Thượng Nhân - huệ thu
 Chuông Chiều - huệ thu
 Những Con Chim Thành Phố - huệ thu
 Hoa Mai - huệ thu
 Thiếu Nữ Ngủ Ngày - Dzoãn Thường, Hồ Xuân Hương, huệ thu, Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái
 Đà Lạt , Chào Đà Lạt - huệ thu
 Chùm Thơ Lục Bát Huệ Thu - huệ thu
 Từ Vô Thường Tới Bất Tử - huệ thu


trang chính    100 tác phẩm mới    văn tuyển
 

Quý thi khách có thể gửi thơ hoặc ý kiến về địa chỉ:

Saimonchunhan@gmail.com


Nhóm Văn Tuyển nhận thiết kế web theo yêu cầu của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên lạc về Email: vantuyen.net@gmail.com